Spring naar hoofd-inhoud

Moeilijke termen uitgelegd

De makelaarswereld kent flink wat vakjargon. Hieronder een aantal veelgebruikte woorden verklaard (gerangschikt op alfabetische volgorde).

Akte van levering (leveringsakte)

De akte die bij de notaris passeert, waarin de overdracht van het huis op naam wordt gezet. Deze wordt geregistreerd bij het kadaster.

Bezichtiging

Een bezoek aan de woning, waarna eventueel een onderhandeling gestart kan worden. Tip: Kijk niet alleen naar het huis, maar ook naar de omgeving. Een aankoopmakelaar bekijkt het huis met andere ogen en wijst u op zaken zoals onderhoud en gebreken.

Bod

De prijs die een potentiële koper in gedachten heeft. Een goed bod is onderdeel van een onderhandelstrategie. De mogelijke koper kan ook tijdens de onderhandelingen het bod verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt het eerdere bod.

Drie dagen bedenktijd

Dit is de wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd die de koper krijgt om zonder opgaaf van redenen de koop te ontbinden. Deze tijd gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst in het bezit is van de koper. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of erkende feestdag.

Energielabel

Het energielabel is een rapport van enkele pagina’s van een gecertificeerd energielabeladviseur. Sinds enkele jaren is een energielabel verplicht bij de verkoop van een woning (op enkele uitzonderingen na). Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig de woning is, in vergelijking met soortgelijke woningen. Hoe energiezuiniger de woning is, hoe waardevoller.

Gebruiksoppervlakte

NVM-makelaars zijn verplicht het aantal vierkante meters van een woning te meten volgens een meetinstructie, die in de branche is afgesproken. Deze instructie om de gebruiksoppervlakte te bepalen, beschrijft precies wat wel en niet wordt meegerekend als gebruiksoppervlakte van een woning of appartement. Hierbij wordt uitgegaan van vier ruimten:

- Woonruimte (woon- en slaapkamers, wc, gang en meterkast)

- Overige inpandige ruimte (aangebouwde garage en zolder met vlizotrap)

- Gebouwgebonden buitenruimte (balkon en loggia)

- Externe bergruimte (losstaande schuur en losstaande garage)

Bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte wordt alleen gemeten waar de hoogte minimaal 1,5 meter is. De buitenmuren worden er niet bij gemeten, de binnenmuren wel. Nissen kleiner dan 0,5 vierkante meter worden genegeerd.

Hypotheekakte

De akte die passeert bij de notaris zodat een hypotheek kan worden afgesloten. Deze wordt geregistreerd bij het kadaster.

Inschrijvingsprocedure

Als er erg veel belangstellenden zijn die de vraagprijs bieden of benaderen, dan kan de beste koper met een biedingsprocedure worden geselecteerd. De verkoper beslist -op advies van de makelaar- om de biedingsprocedure te wijzigen in een inschrijvingsprocedure. Zo krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen.

Koopcontract/koopovereenkomst/koopakte

Als de koper en verkoper het eens zijn over de prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventueel overname van roerende zaken, dan legt de makelaar de afspraken vast in een koopovereenkomst (of koopcontract of koopakte). De koop komt pas tot stand als beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend. Dit is het contract dat voorafgaat aan de overdracht bij de notaris. Dit contract kan niet zomaar ontbonden worden. Het is een definitieve overeenkomst. ‘Voorlopig’ verwijst naar de ontbindende voorwaarden die de koper en verkoper samen afspreken.

Kosten koper (k.k.)

Kosten koper betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning betaalt. De meeste bestaande huizen worden op deze manier verkocht. Onder kosten koper vallen: de notariskosten, overdrachtsbelasting en kadasterkosten. Naast deze kosten kunnen er kosten zijn voor het opmaken en het inschrijven van de hypotheekakte en makelaarskosten. Deze kosten vallen niet onder kosten koper. Kosten koper komt neer op ongeveer zes procent van de verkoopprijs. Tegenover kosten koper staat ‘vrij op naam’.

Makelaarskosten (courtage/tarieven)

De provisie voor de makelaar bij een geslaagde aan- of verkoop. Voor (advies)tarieven zijn er vanuit de NVM geen vaste richtlijnen. Iedere NVM-makelaar bepaalt zijn eigen tarieven en courtages. De prijs is afhankelijk van het dienstenpakket dat wordt afgenomen. Neem contact op voor een vrijblijvende berekening van Van Huisstede Makelaardij.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Stichting Waarborgsom Eigen Woningen stelt zich garant voor de hypotheek op uw huis. Met de Nationale Hypotheek Garantie profiteert u van een korting op de hypotheekrente en bent u zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek.

NVM No-Risk

De NVM No-Risk clausule is een ontbindende voorwaarde. Deze voorwaarde voorkomt dat de koper met dubbele lasten komt te zitten. De koper kan de koop ontbinden als de verkoop van zijn huidige woning onverwacht langer duurt. Deze ontbindende voorwaarde staat in de koopovereenkomst. Tijdens de looptijd van de NVM No-Risk clausule doet de koper zijn uiterste best om zijn woning te verkopen. De verkoper gaat ondertussen door met de verkoop van de reeds verkochte woning. Vindt de verkoper een andere koper, die de woning wil kopen zonder de No-Risk clausule, dan krijgt de eerste koper de kans om de koop definitief te maken of om af te zien van de koopovereenkomst. In het laatste geval verkoopt de verkoper de woning aan de tweede koper.

Onderhandeling

Een onderhandeling begint als de verkopende partij op een bod reageert, bijvoorbeeld door een tegenbod te doen of te melden dat de onderhandelingen zijn begonnen. Een onderhandeling is dus nog niet begonnen als de verkopende makelaar zegt dat het bod met de verkoper zal worden besproken. Het is aan te raden een onderhandelingsstrategie te bepalen voordat een bod wordt uitgebracht. Er kan tegelijkertijd met meerdere geïnteresseerden worden onderhandeld. Dit wordt dan aan alle partijen gemeld. Als er een bod uitgebracht is, wordt eerst die onderhandeling afgehandeld voordat met de volgende gegadigde wordt gestart.

Ontbindende voorwaarden

Dit zijn afspraken in de koopovereenkomst, waardoor de koop onder bepaalde voorwaarden alsnog niet door kan gaan. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn: financieringsvoorbehoud, geen woonvergunning, negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring, het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie en de NVM No-Risk clausule. Ontbindende voorwaarden moeten worden meegenomen in de onderhandelingen, als ze moeten opgenomen worden in de koopovereenkomst. Een koper krijgt niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Per ontbindende voorwaarden wordt een vervaldatum afgesproken. 

Optie/optieverklaring

Een optie verlenen betekent dat de verkopende partij het huis voor een bepaalde periode alleen aan de potentiële koper aanbiedt. In die tijd mag het huis niet aan iemand anders worden verkocht. Partijen zijn het vaak wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt dan bijvoorbeeld nog wat bedenktijd (voor bijvoorbeeld de financiering of verder onderzoek naar de mogelijkheden van de woning). Een optie is gebruikelijk bij aankoop van nieuwbouwwoningen. Een optie is niet op te eisen. Het is aan de verkopende partij of er toezeggingen worden gedaan.

Passeren

Een ander woord voor het ondertekenen van de hypotheekakte en de akte van levering bij de notaris.

Taxatie/taxeren

Een taxatie vertelt meer over de waarde van uw woning. Geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Een taxatie is maatwerk.

Transportakte

Transportakte is vakjargon voor de akte van levering of leveringsakte. Dit is de officiële naam van de akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van een woning.

Vraagprijs

Een vraagprijs is feitelijk een uitnodiging van de verkopende partij om een bod te doen. De verkoper beslist hoe hoog de vraagprijs is, in overleg met de verkoopmakelaar. De koper kan onderhandelen, eventueel bijgestaan door een aankoopmakelaar. Als de geïnteresseerde koper de vraagprijs biedt, is de verkoper niet verplicht om te verkopen. Ook als de vraagprijs geboden wordt, kan de verkoper beslissen om het bod al dan niet te aanvaarden of een tegenbod te doen. De verkoper kan de vraagprijs altijd aanpassen. Ook tijdens de onderhandeling.

Vrij op naam (v.o.n.)

Het kopen van een woning ‘vrij op naam’ betekent dat de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. De meeste nieuwbouwwoningen worden v.o.n. verkocht. De kosten zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale kosten zijn inbegrepen in de koopsom. Tegenover vrij op naam staat ‘kosten koper'.

Zoekopdracht

Geeft u een zoekopdracht aan de aankoopmakelaar, dan wordt uw aankoopproces deskundig begeleid. Daarnaast bent u als eerste op de hoogte als er een nieuw huis te koop komt dat aansluit bij uw wensen.