Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

< Pacht voor een kortere duur
18-07-2020 02:00 Leeftijd: 194 dagen

Gedoogplicht: totaaloppervlakte - welke oppervlakte telt mee?


 

Of gronden succesvol met een gedoogplicht kunnen worden belast, is mede afhankelijk van de vraag hoe groot het (permanent dan wel tijdelijk) belaste perceelsgedeelte......