Spring naar hoofd-inhoud

Lindenhof

Type Kavel twee-aan-een woning

€ 54.270,-
vrij op naam

Aan de Hoofdweg Noord in Zuiddorpe is plan Lindenhof ontwikkeld. Op de locatie van het voormalige klooster, bejaardentehuis, pension, asielzoekerscentrum en medisch centrum De Lindenhof zullen acht nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Het plangebied ligt in de kern van Zuiddorpe en grenst aan de zuidoostzijde van de Hoofdweg Noord. Zowel aan de zuidwestzijde als aan de noordoostzijde grenst het aan de naastgelegen woonpercelen eveneens langs de Hoofdweg Zuid. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan een klein tuinperceel en in het noorden grenst het plangebied aan een agrarisch perceel.

Het plan bevat de nieuwbouw van acht woningen. Drie woningen zijn gelegen aan de Hoofdweg Noord. Twee woningen daarvan krijgen een aanduiding “twee-aan-een”, waarbinnen vrijstaande en halfvrijstaande woningen mogelijk zijn. De andere woning krijgt de aanduiding “vrijstaand”. De vijf andere woningen in het plangebied liggen verder naar achteren in het plangebied. Daarvan worden twee woningen aangeduid als “twee-aan-een”. De andere drie woningen worden aangeduid als “vrijstaand”.

Perceel 1: Vrijstaand;
Perceel 2: Vrijstaand;
Perceel 3: Twee-aan-een;
Perceel 4: Twee-aan-een;
Perceel 5: Twee-aan-een;
Perceel 6: Twee aan-een;
Perceel 7: Vrijstaand;
Perceel 8: Vrijstaand.

Zuiddorpe bestaat uit lang uitgerekte lintbebouwing met in het hart van het dorp een uniek dorpsplein waaraan historische, authentieke en fraaie panden, met eveneens een historisch waardevolle kerk met toebehoren en lindebomen langs de weg gesitueerd zijn. Het lint en het daaraan gelegen dorpsplein behoren dan ook tot een waardevolle historische structuur met de bijbehorende bebouwing, waarbij ook de architectuur van de panden aan het plein moet worden genoemd.

Net als de dorpskern Koewacht maakt het lint en de gronden ten noorden hiervan deel uit van de Staats Spaanse Linies, wat ook wel een dekzandrug genoemd wordt. Door het hoogstaande water en de vele overstromingen in de geschiedenis ontstonden de dorpen op hoger gelegen gronden.

Zuiddorpe kent geringe uitbreiding ten noorden van de Hoofdweg Zuid en ten zuiden van Hoofdweg Noord. Deze uitbreidingen bestaan uit seriematige en individuele woningbouw. De mate van uitbreiding is in verhouding tot de grootte van de dorpskern. In het zuidoosten van Zuiddorpe kent de uitbreiding van het dorp meer individuele woningbouw ten opzichte van de seriematige woningbouw. Detailhandel en maatschappelijke voorzieningen zijn in beperkte mate aan het lint te vinden, dat bestaat uit de Hoofdweg Noord, het Dorpsplein en de Hoofdweg Zuid.

Informatie aanvragen, indien beschikbaar

Aanhef
Interesse in
Verzendwijze