Spring naar hoofd-inhoud

Zandertje 0ong

 

4511 RJ  BRESKENS

koopsom € 500.000,-

kosten koper

Zeer mooi gelegen bouwkavel aan de kust van Zeeuws Vlaanderen. Het kavel is geschikt voor zowel recreatieve als permanente bewoning en ligt midden in plan het unieke plan Waterdunen aan een niet doorgaande weg.
Alleen die weg is de scheiding met de duinen en het strand.

Het gehele kavel is omzoomd met beplanting die terugkeert in het plan Waterdunen zoals meidoorn, veldesdoorn, sleedoorn en een typische beplanting als een Zeeuwse Haag.

In 2012 is begonnen met de aanleg van Waterdunen: een groot natuur-en recreatiegebied aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Waterdunen is een unieke combinatie van binnendijkse natuur, een versterkte kust en bijzondere (verblijfs-)recreatie met natuur en landschap.

Innovatief
Waterdunen is uniek in de wereld en in die zin een voorbeeldproject. Nergens anders is een dergelijke multifunctionele kustzone eerder ontwikkeld. Als de aanleg van Waterdunen wordt afgerond in 2018, zal een afwisselend landschap ontstaan, waar eb en vloed de natuurontwikkeling bepalen. De speciaal hiervoor ontworpen getijdenduiker zal twee keer per etmaal zeewater binnenlaten waardoor een niveau verschil van ongeveer 1,10 m ontstaat in de kreken.

Vogel HotSpot
Waterdunen ligt op een plek waar vele trekvogelroutes bijeenkomen, vlak voor de oversteek van de Westerscheldemonding. Vooral in het voorjaar passeren hier extreem hoge aantallen vogels. Niet voor niets staat op de zeedijk bij Breskens een grote vogeltelpost. Waterdunen biedt deze vogels ruimte om te rusten en te fourageren. In het voorjaar zullen grote aantallen kustvogels te vinden zijn op de broedeilanden. Bezoekers kunnen de vogels straks van dichtbij zien, met uitgekiende voorzieningen als vogelobservatiehutten, kijkschermen en andere belevingsmogelijkheden.

Kortom de meest unieke plek om te bouwen.
Kijk op de site vanhuisstedemakelaardij voor een video met drone

Informatie aanvragen, indien beschikbaar

Aanhef
Interesse in
Verzendwijze